Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNLANEJ W OSTRÓDZIE

NAZWA GMINY:

Ostróda

RODZAJ:

GW - Gmina wiejska

STATUS:

Zakład budżetowy

KOD:

14-100

MIEJSCOWOŚĆ:

Ostróda

ADRES:

ul. Jana III Sobieskiego 1

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

tel. (89) 676 07 93 lub 601 277 040, fax. (89) 676 07 94
e-mail:
zok@gminaostroda.pl

Dyrektor:

Jan Ignaczewski, tel. (89) 676 07 04 lub 605 359 090

Główny księgowy:

Marta Matyla
tel. (89) 676 07 93

NIP:

741-20-89-349

Regon:

280421836

Rachunek bankowy:

49 8300 0009 0000 1941 2000 0010
(Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie)

 

Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek- piątek w godz. 7-15 tel. (89) 676 07 93
- poniedziałek -piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe